SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Jakožto účastník věrnostního programu „BONVER BONUS PROGRAM“ (dále jen „Věrnostní program“), uděluji společnosti BONVER WIN, a.s., IČO 25899651, se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28001 (dále jen „Společnost“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení za níže uvedených podmínek:


Zpracovávané údaje
• jméno a příjmení,
• e-mail, telefonní číslo, adresa trvalého pobytu,
• údaje o realizovaných hazardních hrách a jejich průběhu,
• číslo uživatelského konta, číslo hráčské karty, číslo věrnostního konta,
• úroveň členství ve Věrnostním programu (pokud je relevantní),
• údaj o navštěvovaných provozovnách Společnosti,
• informace o nároku na poskytnutí výhod z Věrnostního programu, poskytnuté výhody z Věrnostního programu

Účely zpracování

Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat za účelem informování Vás, jakožto účastníka Věrnostního programu, o novinkách ve Věrnostním programu, o dalších výhodách, soutěžích, speciálních akcích a nabídkách.  

Osobní údaje bude Společnost zpracovávat taktéž za účelem zasílání informací o provozovnách, technických hrách a jiných obchodních či marketingových sdělení týkajících se Společnosti nebo jiné společnosti ze skupiny Bonver (www.bonver.eu), vytváření individualizovaných nabídek a zlepšování kvality služeb Společnosti, a to e-mailem, poštou nebo telefonicky.

Předávání údajů

Údaje mohou být předávány dodavatelům, kteří poskytují Společnosti služby v oblasti mediální podpory, marketingu nebo zasílání zpráv a zásilek a případně dalším společnostem ze skupiny Bonver.

Doba udělení souhlasu
Souhlas je udělen na dobu členství ve Věrnostním programu nebo do doby, dokud nebude odvolán.

Práva subjektu údajů
Tento souhlas je poskytován dobrovolně a může být kdykoli odvolán, a to buď prostřednictví emailu gdpr@bonver.cz nebo písemně na adrese Společnosti, příp. využitím možnosti odvolání souhlasu u každého obchodního sdělení zaslaného prostřednictvím e-mailu.
Při splnění zákonných podmínek náleží i další práva: zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Další informace o zpracování osobních údajů a právech jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti https://www.bonver.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Souhlas s uvedeným zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení udělíte tak, že v návaznosti na obdrženou SMS zašlete odpovědní SMS ve tvaru „ANO“ či navštívíte webovou adresu uvedenou v obdržené SMS.