O nás

POD ZNAČKOU CLUB BONVER NEBO CASINO BONVER NAJDETE VÍCE NEŽ 50 HEREN, CASIN, BARŮ A RESTAURACÍ V ČR


Na dalších více než 100 provozních místech působí značka BONVER v prostorách obchodních partnerů. Se svými více než 150 provozovnami jsme jednou z nejstabilnějších skupin svého druhu ve střední Evropě.

Skupina Bonver Group je podnikatelské propojení více než 10 společností. Model, který zaručuje finanční stabilitu, technologickou vyspělost a kooperaci při operativním způsobu řízení.

Administrativní a servisní střediska společností stojí v Praze a ve Valašském Meziříčí. Kontakty najdete zde

Klademe velký důraz na transparentnost podnikání. Orgán státního dozoru na hazardními hrami (Ministerstvo financí Č

eské republiky a Celní správa České republiky) mají umožněn pasivní přístup do našeho řídícího systému. Nezávislý dozor se tak může kdykoliv k našim serverům připojit a kontrolovat tak objektivitu provozu ve všech našich provozovnách.

Samozřejmostí jsou také osobní namátkové kontroly pracovníků Celní správy ČR, Policie ČR, obecních a městských úřadů. V případě povinné certifikace provozovaných technických zařízení spolupracuje sk. Bonver Group s pověřenou autorizovanou osobou Ministerst¬va financí ČR, Elektrotechnickým zkušebním ústavem, akreditovaným inspekčním orgánem č. 4037 pro inspekce hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení, jež disponuje akreditovanou zkušební laboratoří č. 1056 pro zkoušky bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility a vlastností technických zařízení.

Velmi silně vnímáme svou společenskou zodpovědnost a každoročně podporujeme dobročinné aktivity směřující do sportovních or¬ganizací, do výukových a vzdělávacích center, do kulturních akcí typu podpora pěveckých sborů, podpora galerijních akcí, do sociální sféry, zábavních akcí pro dětské publikum, sbory dobrovolných hasičů.

Pokud máte jkékoli dotazy, přání, či připomínky, kontaktujte nás