02. dubna 2021

Jackpoty

#casino
#jackpot
#VLT
#automat

Vážení přátelé,

dnes si v našem blogu řekneme něco o Jackpotech, které můžete získat v Casinech a Clubech Bonver

  • Jackpot (tzv. „kumulovaná výhra“) nabízí hráči další možnost, jak vyhrát mimo standardní výhry, další zajímavou částku.  Částky jednotlivých jackpotů se načítají z každého stroje zapojeného do hry, z každé hry, z každého zatočení a plynule narůstají až dosáhnou výše, kdy je hráč vyhraje.  V okamžiku výhry jackpotu se ihned automaticky začne generovat další jackpot. Šance vyhrát kterýkoli jackpot na kterémkoliv aktuálně hraném VLT či VHP je naprosto stejná, nezáleží na výši sázky či počtu aktivních strojů -  sytém sám náhodně přidělí výhru na principu náhody.

  • Aktuálně můžete na VLT  provozovaných společností Bonver hrát o jackpoty v těchto herních systémech  : Synot,  Multilotto, Kajot a Apollo a v nejbližší době pro Vás připravujeme nový jackpot i na klasických VHP EGT

  • Každý z uvedených herních  systémů má svůj vlastní jackpot, o který lze hrát vždy pouze na strojích toho kterého sytému – jackpoty nejsou mezi systémy navzájem propojeny.  

  • Aby se ještě znásobila možnost výhry jackpotu, každý z uvedených systémů souběžně nabízí jackpoty v několika různých úrovních, přičemž vyhrát můžete kdykoli kterýkoliv z těchto jackpotů kdykoli během hry

  • Pro úplnost – některé jackpoty jsou koncipovány jako  tzv. Globální – tzn. že o ně můžete hrát na kterémkoli stroji zapojeném do systému ve kterékoli provozovně v celé ČR, naopak v některých provozovnách či omezené síti provozoven lze hrát i o tzv. Lokální jackpoty (Venue) – díky omezenému počtu strojů do takového jackpotu zapojených máte vyšší šanci takový jackpot vyhrát

 

Stále je to pro vám málo informací? Pojďme se tedy na celou problematiku podívat ještě podrobněji. Konkrétně z pohledu jackpotů v síti Casin a Clubů Bonver.

Globální /LOKÁLNÍ  Jackpoty

sítě Bonver

JACKPOT MULTI LOTTO GLOBÁLNÍ

Jackpot (multilevel)

Jedná se o bonusovou hru typu JACKPOT. Hra je implementována do herního systému pro zatraktivnění základních typů her. Jackpot má tři úrovně s označením BRONZE, SILVER, GOLD.

Bonusovou hru nelze hrát samostatně. Bonusová hra JACKPOT je součástí jedné hry Technické hry ve smyslu § 50 Zákona o hazardních hrách. Každé Koncové zařízení, jenž má aktivováno některý z jackpotů, se této bonusové hry účastní automaticky, během každé provedené sázky do běžné hry.

Jackpot lze kumulovat ze všech sázek uskutečněných na aktivních Koncových zařízeních Technické hry nebo v rámci jednoho herního prostoru nebo skupiny herních prostorů, vždy však pouze ze sázek Účastníků hazardní hry účastnících se hry prostřednictvím Koncového zařízení, na kterém lze získat jackpot. 

Každé Koncové zařízení zobrazuje stejné hodnoty jackpotů, tyto hodnoty poskytuje server.

PRAVIDLA BONUSOVÉ HRY

Koncové zařízení je obsluhováno přímo sázejícím. Předem není určen ani počet sázejících, ani výše sázek. Výše JACKPOTU se vypočítává z výše sázek a podmínek stanovených Herním plánem. O výhře nebo prohře rozhoduje RNG umístěný v serveru a okolnost, jež určuje výhru, není nikomu předem známá. Hry se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

VÝHERNÍ KOMBINACE

Pokud jsou splněny parametry pro přidělení jackpotu, systém vylosuje výherní Koncové zařízení a přidělí mu tuto výhru.

  • úvodní hodnota:         min. 50 Kč (nastavitelné na serveru)

  • mezní hodnota:          50–50 000 Kč pro hernu/50–500 000 Kč pro casino (určuje RNG na serveru)

  • maximální hodnota:    50 000 Kč pro hernu/500 000 Kč pro casino

  • maximální výhra:       50 000 Kč pro hernu/500 000 Kč pro casino

Výhry ze hry, v rámci které byla bonusová hra JACKPOT spuštěna, nepřekročí spolu s výhrou z bonusové hry JACKPOT 50 000 Kč pro hernu nebo 500 000 Kč pro casino.

 

JACKPOT SYNOT (GlobÁLNÍ A LOKÁLNÍ)

CLS SYNOT VLT CLS SYNOT VLT je centrální loterní systém, tedy technické zařízení ve smyslu § 42 odst. 4 ZHH, které tvoří spolu se serverem funkčně nedělitelný celek s předem určitelným počtem koncových zařízení přímo obsluhovaných sázejícím, kdy při odpojení od serveru není koncové zařízení funkční a nelze jej použít samostatně. Herní měnou je koruna česká (CZK).

JACKPOT - jedná se o bonusovou hru typu JACKPOT. Hra je implementována do herního systému pro zatraktivnění základních typů her.

JACKPOT typu GLOBAL má až sedm úrovní s označením SUPER, SILVER, PLATINUM, MEGA, JACKPOT, GOLD, BRONZE.

JACKPOT typu LOCAL má až šest úrovní s označením VENUE, MINOR, MINI, MIDI, MAJOR GRAND.

Bonusovou hru nelze hrát samostatně. Bonusová hra JACKPOT je součástí jedné hry Technické hry ve smyslu § 50 Zákona o hazardních hrách. Každé Koncové zařízení, jenž má aktivováno některý z jackpotů, se této bonusové hry účastní automaticky, během každé provedené sázky do běžné hry.

JACKPOT typu GLOBAL lze kumulovat ze všech sázek uskutečněných na aktivních Koncových zařízeních Technické hry.

JACKPOT typu LOCAL lze kumulovat v rámci jednoho herního prostoru nebo skupiny herních prostorů, vždy však pouze ze sázek Účastníků hazardní hry účastnících se hry prostřednictvím Koncového zařízení, na kterém lze získat JACKPOT.

VLASTNOSTI HRY

Každé Koncové zařízení zobrazuje stejné hodnoty jackpotů, tyto hodnoty poskytuje server. Po každém přerušení účasti na technické hře jednoho Účastníka hazardní hry je hodnota prostředků kumulovaná pro výpočet JACKPOTu upravena v závislosti na výsledku hry.

PRAVIDLA BONUSOVÉ HRY

Koncové zařízení je obsluhováno přímo sázejícím. Předem není určen počet sázejících. Výše JACKPOTU se vypočítává z výše tržby a podmínek stanovených Herním plánem. O výhře nebo prohře rozhoduje RNG umístěný na serveru a okolnost, jež určuje výhru, není nikomu předem známá. Hry se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

VÝHERNÍ KOMBINACE

Pokud jsou splněny parametry pro přidělení JACKPOTu, systém vylosuje výherní Koncové zařízení a přidělí mu tuto výhru. ‒ úvodní hodnota: min. 50 Kč (nastavitelné na serveru) ‒ maximální hodnota: 50 000 Kč pro hernu/500 000 Kč pro casino Výhry ze hry, v rámci které byla bonusová hra JACKPOT spuštěna, nepřekročí spolu s výhrou z bonusové hry JACKPOT 50 000 Kč pro hernu nebo 500 000 Kč pro casino.

 

JACKPOT KAJOT GLOBÁLNÍ

CLS KAJOT VLT + je koncové zařízení připojené on-line na centrálu herního systému dle § 42, odst. 4 ZHH. Herní průběh všech Technických her je řízen RNG, umístěným na této centrále herního systému. Pokud není koncové zařízení připojeno on-line k centrální jednotce není možné hrát žádné hry a je zobrazeno chybové hlášení.

JACKPOTS

Prémiová hra Jackpots je nastavena v centrálním herním systému jako centrální prémiová hra pro technické hry, to znamená, že prémiovou hru může dle nastavení obsahovat každé koncové zařízení s balíkem her níže uvedených připojených do herního systému KAJOT VLT +.

Prémiová hra Jackpots zahrnuje tři druhy prémiových výher – BRONZE, SILVER a GOLD, kdy jednu z těchto prémiových výher Hráč náhodně vyhrává.

Maximální hodnota výhry prémiové hry nepřekročí v součtu s výhrou, kterou hráč obdržel ve hře, v rámci které byl Jackpot aktivován, 50.000 CZK v herním prostoru herny a 500.000 CZK v herním prostoru casina. Aktuální hodnoty jednotlivých prémiových výher se zobrazují na koncových zařízeních v polích označených Bronze, Silver a Gold. Podmínkou získání jakéhokoliv typu prémiové výhry v rámci bonusové hry Jackpots je účast na jedné z technických her připojených do herního systému KAJOT VLT +. Každý hráč má stejnou šanci vyhrát prémiovou výhru v rámci JACKPOTS bez ohledu na výši své sázky. Každý typ prémiové hry má intervalové nastavení (500 Kč - 500000 Kč), ve kterém mohou výhry určitého druhu prémiové hry padnout. V případě výhry jakéhokoliv druhu prémiové hry, je na tuto skutečnost hráč upozorněn vizuálně a akusticky na obrazovce koncového zařízení.

 

JACKPOT APOLLO GLOBÁLNÍ

Bonusová hra jackpot je implementována do herního systému za účelem zatraktivnění základních her. Koncové zařízení s jakýmkoli zapnutým typem jackpotu se jackpotové hry účastní automaticky, s každou provedenou běžnou hrou. Výhry z bonusové hry jackpot lze získat pouze na zařízeních, které se jackpotové bonusové hry účastní.

FYZICKÁ REALIZACE

Jackpot hra se skládá ze tří zařízení: 1. Server – drží aktuální stavy jackpotů a určuje výherce 2. Koncové zařízení (terminál) – Prostřednictvím terminálu se provádějí na serveru sázky do běžné hry. Terminál též zobrazuje aktuální výši jackpotů relevantních pro daný terminál. 3. Informační panel (volitelný) - zobrazuje aktuální výši relevantních jackpotů.

Bonusová hra Jackpot má tři úrovně s označením  GOLD, SILVER, BRONZE.

REALIZACE JACKPOTOVÉ VÝHRY

V okamžiku, kdy hráč svým příspěvkem do jackpotové hry dosáhne na pole WIN_AT, obdrží příslušnou částku a naspořená výše Budoucího měšce přejde na Aktuální měšec. Vzhledem k zákonným omezením nemůže hráč obdržet vyšší jackpotovou výhru než 50000,- Kč v herně či 500000,- v casinu, a to ani v součtu s výhrou ze hry, v rámci které byla jackpotová výhra aktivována. V tomto smyslu je i omezeno nastavení rozsahů jackpotových měšců. Přidělená částka tak nepřesáhne celkový zákonem definovaný limit výhry hráčské hry v daném typu provozu.

SOUBĚH VÝHER VÍCE JACKPOTŮ

Vzhledem k tomu, že hráč ze své hry přispívá do více jackpotových her, je možné realizovat výhru v každé z nich. Jackpotové výhry jsou hráči přiznávány postupně, po dohrání právě realizované běžné hry hráče, v pořadí od nejméně hodnotné (Bronze) po typicky nejhodnotnější (Gold) bez ohledu na aktuální výši výhry v daném jackpotu. V případě přesáhnutí zákonného limitu agregovanou jackpotovou výhrou dojde k ponechání přesahující částky v daném jackpotu (či více jackpotech) pro jackpot následující tak, aby hráč obdržel maximálně zákonem povolenou výhru pro jednu hru v daném typu provozu.

PREZENTACE AKTUÁLNÍHO STAVU JACKPOTU

Aktuální stav jackpotu či následná výhra v bonusové hře jackpot je na terminálu prezentována následně:

1. Výše všech jackpotů v hlavním menu na hlavní obrazovce

2. Doplňkovým jackpotovým návěstím v prostoru hry na spodní obrazovce

3. Výhra je vizualizovaná na spodní i horní obrazovce ve formě animace po konci běžné hry hráče

VÝHRA A JEJÍ PREZENTACE

Výhra v jackpotové hře je na válcích hráči znázorněna po ukončení běžné hry hráče ve stylu právě hrané hry – jako padnutí jednoho a více symbolů jackpot dané barvy kovu (dle typu jackpotu) na válcích.

MAXIMÁLNÍ VÝHRA

Jak již bylo zmíněno, maximální výhra v jackpotu je omezena na maximální povolenou výhru dle daného typu provozu, tj. 50 000,- Kč pro herny a 500 000,- Kč pro casina.

 

Díky za pozornost a zase někdy příště.

WWW.BONVERCASINO.CZ CASINO BONVER
ONLINE

Přichází nové české casino s českou licencí Bonver Online a přináší exklusivně hry nové české značky SPINFINITY.
Registrujte se na adrese bonvercasino.cz a vyzkoušejte herní novinky už nyní!